Buku Denaihati

11 November 2011

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN JKE :)

ARAHAN PEPERIKSAAN

SEMUA CALON HENDAKLAH MEMATUHI ARAHAN-ARAHAN BERIKUT

  1. Calon diminta berada di luar pusat peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
  2. Calon yang lewat lebih daripada 30 minit selepas peperiksaan dimulakan adalah dilarang masuk ke pusat peperiksaan dan seterusnya, tidak boleh menduduki peperiksaan bagi kursus tersebut.
  3. yang lewat tetapi tidak melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan dimulakan akan akan dibenarkan menduduki 
  4.  peperiksaan tetapi waktu tamat peperiksaan bagi kursus tersebut adalah sama dengan calon yang lain.
  5. Calon di kehendaki membawa kad pelajar dan slip pendaftaran kursus. Kegagalan membawa kad pelajar boleh menyebabkan calon dihalang daripada memasuki pusat peperiksaan untuk menduduki peperiksaan kecuali mendapat kebenaran bertulis dari pegawai peperikaa.
  6. Calon dilarang meninggalkan pusat peperiksaan dalam tempoh 30 minit selepas peperiksaan bermula dan 15 minit sebelum peperiksaan tamat. Dalam keadaan tertentu di mana calon perlu keluar dan masuk semula, kebenaran daripada pengawas adalah diperlukan.
  7. Calon dilarang meniru, cuba meniru atau memberi tiru dengan apa-apa cara jua semasa peperiksaan.

(Rujuk buku Arahan-Arahan Peperiksaan dan Penilaian Edisi Ke-3 Februari 2009)

14.11.2011 ( ISNIN )

BB101 ~ ENGINEERING SCIENCE
MASA: 8.30 A.M. ~ 10.30 A.M.
PUSAT/TEMPAT: B28

15.11.2011 ( SELASA )

ET 101 ~ ELECTRICAL TECHNOLOGY (DEP2A,DET2C,DET3D,DEP3B, DEP1D)
MASA: 8.30 A.M. ~ 10.30 A.M.
PUSAT/TEMPAT: B2116.11.2011 ( RABU )

BA101 ~ ENGINEERING MATHEMATICS 1 (DEP1D,DEP2A,DET2C,DET2D)
MASA: 8.30 A.M. ~ 10.30 A.M.
PUSAT/TEMPAT: BLUK 117.11.2011 ( KHAMIS )

EE 101 ~ MEASUREMENT (DET1D,DEP2A,DET2A,DET2C,DET2D)
MASA: 8.30 A.M. ~ 10.30 A.M.
PUSAT/TEMPAT: B28

No comments:

Post a Comment